Lintas langsung Warta Perak Sempena Mesyuarat Pertama, Penggal Kedua, Dewan Negeri Yang Keempat Belas, Perak Darul Ridzuan telah diadakan pada 17 hingga 23 April 2019. ADUN yang telah diwawancara ialah YB A. Sivasubramaniam (ADUN Buntong), YB Dr Muhd Fadhil Nuruddin (ADUN Kamunting), YB Ng Shy Ching (ADUN Teja), YB V. Terrence Naidu (ADUN Pasir Bedamar) dan YB Muhamad Arafat Varisai Mahamaad (ADUN Hulu Kinta).