Perakfm telah berlintas langsung sempena Program Negaraku Menyatu Menghubung yang diadakan di Kampung Telaga Nenas Ayer Tawar pada 3 Mac 2018. DJ Nani dan DJ Finas, Penerbit Penyelaras Hjh Ashah Abdullah dan Ketua Bahagian Rancangan Pn Noor Asmihan Mansor serta kru Unit Rakaman Luar Fazil dan Ridzuan berada di lokasi bagi menjayakan program ini.