KAJI SELIDIK SIARAN PERAKFM

Moh kome berikan maklum balas dalam kaji selidik siaran PERAKfm. Semoga kami dapat menambahbaik mutu siaran kami pada tahun hadapan berdasarkan maklum balas kome. Terima kasih kerana sentiasa menyokong kami di PERAKfm.?

Kejayaan kami adalah kejayaan kita semua.

Klik saja pautan di bawah ini untuk menjawab..

https://goo.gl/forms/h8ZybOB1jbIVQS252