Lintas Langsung Agrofest Peringkat Negeri Perak 2019 akan diadakan pada 26 - 29 September 2019 di RTC Perak Gopeng. PerakFM akan berlintas langsung bersama DJ Ely, DJ Saiful Nawab, DJ Nani, DJ Finas, DJ Nasreeq, DJ Shaiful Hairy dan DJ Ros.