Get Adobe Flash player

Balveen Kaur

Ketua Unit JUR & Rakam Khanah Perakfm

Nama : Balveen Kaur a/p Jasveer Singh

Tarikh Lahir : 8 Februari 1986

Tempat Lahir
: Kuala Lumpur

Pendidikan
: Ijazah Komunikasi UPM

Pengalaman Kerja :

1. Mula bertugas sebagai wartawan (BES) di RTM Kuala Lumpur (2006)

2. Editor di Bahagian Unit Antarabangsa Berita Hal Ehwal Semasa RTM Kuala Lumpur (2008)

3. Penyelia Jadual Siaran dan Rakam Khanah di RTM Perak (2015)


Rancangan Yang Pernah Diterbitkan :

1. Menerbitkan rancangan Asian Roundup untuk siaran News@2 di TV2

2. Menerbitkan rancangan ASEAN Perspective untuk siaran News@2 di TV2

3. Menerbitkan berita dan laporan khas untuk pertukaran berita dengan negara-negara Asia dan ASEAN

4. Menyediakan program RTB/ASEAN untuk negara Brunei