Maklumat DJ


Segmen: Yop Yong

Biografi:

Nana pernah bertugas di Jabatan Filem Negara Malaysia, Petaling Jaya di Unit Dokumentasi. Seterusnya pada Februari 2013, beliau berhijrah ke Perak dan mula bertugas di Jabatan Penyiaran Negeri Perak (PERAKfm). Beliau menerbitkan Rancangan Xpresi Muzik di PERAKfm.Facebook: BEE.ENANA
Instagram: RADIO_MALAYSIA_PERAKFM